Yayasan

TRI MANUNGGAL EKA SABDA

KETUA DEWAN PEMBINA: Pdt. Dr. Ir. Samuel Sianto, M.Th. NIDN: 2307036501

KETUA: Dra. Ngirana Prima Wati, M.A., M.Th.

SEKRETARIS: Ir. Lukas Gobang, M.A.

BENDAHARA: